Eu project

Ovaj projekt financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

Komercijalizacija inovativne regatne jedrilice, KK.03.2.2.04.0029

Kratki opis projekta

Predmet projekta koji provodi Društvo DOK 7 d.o.o. je prilagodba razvijenog inovativnog prototipa proizvoda zahtjevima tržišta te priprema za njegovo lansiranje na tržište.

Riječ je o hidrokrilnoj sportskoj regatnoj jedrilici, dizajniranoj na način da maksimalno iskoristi prednost upotrebe tehnologije hidrokrila u jedriličarskim natjecanjima.

Inovacija uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama (dizajnu, ergonomiji), komponentama proizvoda (materijali i tehnološki proces gradnje – lagani kompozitni materijali, vakuumska tehnologija gradnje), kao i korisničkoj prihvatljivosti (cjenovna prihvatljivost – niža cijena u odnosu na konkurenciju).

Jedrilica je građena vakuumskom tehnologijom gradnje uz upotrebu predimpregniranih kompozitnih materijala (prepreg ugljična vlakna s Nomex saćastom honeycomb jezgrom uz polimerizaciju na povišenoj temperaturi u vakuumu), što omogućava laganu i čvrstu konstrukciju trupa broda.

Osnovne odlike jedrilice su povećana učinkovitost i sigurnost plovidbe što se postiže kroz dizajn, dinamiku i konfiguraciju hidrokrila, rezultat je značajno povećanje brzine i naprednije upravljanje plovilom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je stavljanje na tržište inovativnog proizvoda – regatne jedrilice, kroz prilagodbu inovacije zahtjevima tržišta, uspostavu proizvodnog lanca i provedbu marketinških aktivnosti.

Provedba projekta je ključna za pokretanje poslovanja Društva, temeljem koje će isto postići željene prihode od prodaje i izvoza, zaposliti nove djelatnike i pozicionirati se na tržištu kao inovativan proizvođač visokovrijednih regatnih jedrilica, a samim time i povećati konkurentnost na tržištu MSP- ova.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta: 1.659.082,27 kn

Iznos financiran sredstvima EU: 1.400.000,00 kn

Sredstva korisnika: 259.082,27 kn

Razdoblje provedbe projekta

12.09.2019. – 31.01.2021.

Kontakt osoba

Sandi Misirača;c7marine@gmail.com

Više informacija na:

https://strukturnifondovi.hr/

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Društva DOK 7 d.o.o.